Warszawa widok na Stare Miasto LOGO

Międzynarodowy Dzień Tańca w roku 2020 przypadł na okres epidemii i powszechnego lock-down. Nie zniechęciło to jednak tancerzy do podejmowania działań celem uczczenia tego święta.

Instruktor i choreograf Rafał Matysiak wraz ze swoimi tancerzami z Pracowni Tańca Pałacu Młodzieży w Warszawie wzięli udział w międyznarodowych projektach mających uczcić ten dzień i pokazać, że pomimo zamknięcia granic, nadal możemy się spotkać w tanecznej rzeczywistości.

Pierwszy z projektów to "Ode to Humanity" zorganizowany przez Panią dr. Lata Surendra - Prezydent Sekcji Dadar-Mumbai w Indiach. Uczestnikami byli teoretycy tańca, nauczyciele, choreografowie i tancerze z całego świata. Całość została skomponowana wokół przesłania na temat tańca jako wyrazu człowieczeństwa i jego udziału w kreowaniu człowieka.

https://www.youtube.com/watch?v=Ivf-2ukz-PA&t=2751s

Drugi projekt to "Une dernière danse( A last dance )" przygotowany przez Panią Rachanę Kar z Kalkuty w Indiach, z udziałem nauczycieli i tancerzy z różnych krajów, ukazujący, że nawet w okresie pandemii możliwa jest ekspresja taneczna.

https://www.youtube.com/watch?v=x81qGls8e3E&t=124s

Trzeci projekt to "Call for humanity" pod kierownictwem Pana Koushik Podder (Director in SASTRIKA a unit of Performing Art's). Poprzez muzykę, poemat i taneczne interpretacje w wykonaniu zaproszonych nauczycieli tańca, miał on ukazać potrzebę zjednoczenia w obliczu globalnej sytuacji, którą być może sami na siebie sprowadziliśmy jako ludzkość.

https://www.youtube.com/watch?v=n8KkT6yJOWw

Mamy nadzieję, że współpraca międzynarodowa przy różnych projektach w ramach International Dance Council CID UNESCO, będzie się dalej rozwijać, nie tylko przy okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

W dniu 4. grudnia 2019 w siedzibie głównej UNESCO odbyło się zgromadzenie generalne International Dance Council (CID). Poprzedzone było trzema dniami nieformalnych spotkań, podczas których nawiązywane były kontakty międzynarodowe oraz omawiane były wspólnie pomysły na dalszą działalność CID. Zgromadzenia generalne odbywają się co 2 lata, natomiast raz na cztery lata zgromadzenie ma charakter wyborczy.

Podczas posiedzenia Zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Pan Prezydent CID Prof. Alkis Raftis. Zapoznał również zebranych z aktualną sytuacją, realizowanymi projektami a także przedstawił plan dalszego działania. Zaprezentowane zostały nowe sekcje CID a ich przedstawiciele opowiedzieli o swoich działaniach i planach.

Następnie przedstawiciele sekcji z różnych krajów opowiadali o projektach realizowanych przez nich, bądź w ich kraju, prezentowali nowe pomysły i nowe kierunki badań nad tańcem. O przedstawienie sytuacji tańca w Polsce poproszony został obecny tam przedstawiciel Warszawskiej Sekcji - Pan Rafał Piotr Matysiak.

Podczas spotkań towarzyszących Pan Prezydent Alkis Raftis zachęcał do wdrażania projektów angażujących młodzież oraz takich, które dają okazję do spotkania tańca i sztuk wizualnych.

 

263904295 406419   

  264334717 83568